Области

EN

Кабинѐт* 
е среда за диалог, анализ и развитие,
основана от Веселина Сариева,
която съчетава комерсиални
и филантропски дейности

Области на работа

 • куриране
 • колекциониране на съвременно изкуство
 • изграждане на колекции
 • образование за изкуството
 • развитие на кариери на артисти
 • градско развитие
 • placemaking
 • културен мениджмънт
 • създаване, развитие и утвърждаване на културни организации
 • създаване, развитие и утвърждаване на марки и събития
 • набиране на средства
 • изграждане на стратегически партньорства
 • нетуъркинг
 • дългосрочни и краткосрочни стратегии
 • междусекторни проекти – изкуство и бизнес
 • лобиране и модериране на диалог
 • комуникация
 • работа с аудитории и др.

Клиенти

Кабинѐт*  работи с български и международни клиенти, между които физически лица, арт институции, търговски предприятия, които са инспирирани да израснат стратегически към бъдещето. 

Работата преминава през различни етапи, в които се предоставя пълен набор от услуги на клиентите. Пълният цикъл включва консултация, анализ на ситуацията, дефиниране на потенциалите, стратегическо планиране, изпълнение, поддръжка и менторинг.

В подкрепа на
екоситемата


Кабинѐт* подава ръка на млади автори и предпиемачи от България, като предлага безплатни консултации в края на всеки месец. Консултациите покриват широки теми от стратегическо ориентиране в профисионалната кариера, съставяне на добро портфорио, насочване към потенциални места и хора за представяне на работата им и др. Това стратегическо насочване на млади автори и предпиемачи, подпомага самите личности, но и цели да открие нови таланти и визионери, за да подкрепи артистичната екосистема в България. 

За нас

“Да помогна на други хора и организации да постигнат мечтите си, както аз постигнах своите, е мисията на моята работа в Кабинѐт*”.
(В. С.)

Кабинѐт* е основава на експертизата на Веселина Сариева и нейния дългогодишен локален и международен опит в създаването и управлението на културни проекти и организации. За цялостното разработване на по-големите си проекти, Кабинѐт* съставя екипи и привлича външни експерти.

Свържете се с нас

Как да отправите запитване за консултация или експретно мнение:

За клиенти – изпратете мейл до Веселина Сариева на vesselina@sarieva.org,  като се представите накратко и отправите запитването си. Ще се свържем с Вас своевременно.

За млади автори и предпиемачи – Може да кандидатствате за безплатни консултации всеки месец до 15то число. Ще получите мейл до 20то число дали можем да сме Ви полезни и дали сте одобрен за консултация в края на текуцщия месец. В subject на писмото отбележете „Кабинет – запитване за безплатна консултация“. В имейла изложете запитването си и приложете материали (имайте предвид, че след като ви одобрим, може да изпратите още материали).  Изпратете материалите до Веселина Сариева, vesselina@sarieva.org, с копие до assistant@sarieva.org.

Кабинѐт е част от Sarieva/Hub – първата по рода си в България хибридна среда,
създадена, за да обогатява културата на живеене и възприятие.

* „Кабинѐт“ е дума, която в българския език има значение на лична стая в частен дом или учреждение, предназначена за мислене, творене и писане, събираща знанието и експертизата. Много често тя съхранява множество материали, книги, артефакти, архиви и др. За разлика от офиса, тя се счита за по-интимно пространство, в което се допускат по-малко хора. Другото значение на думата „Кабинѐт“ насочва към членове принадлежащи към една общност. 

© Снимки: Владислав Севов, Лина Кривошиева, Ванеса Попова

Майк Буше, “Любовно гмуркане (диетичен пеликан с пяна)” 2017. Сайт-спесифик творба представена в НОЩ/Пловдив.
„Фонтанът с пеликаните“ на пл. Стефан Стамболов в Пловдив бе напълен с произведената от художника диетична кола. Куратор и продуцент Веселина Сариева.